fbpx

BOLI VAS ČAŠICA KOLENA?

Bolni sindrom čašice kolena (Patella Femoral Syndrome – PFPS) predstavlja najčešću povredu kolena sportista i rekreativaca – osećaj bola u predelu čašice kolena (patela) koji se pojačava sa fizičkom aktivnošću. PFPS nastaje kao posledica nepravilnog kretanja čašice pri pokretima savijanja i opružanja kolena, što dovodi do oštećenja hrskavice čašice.

Anatomija patelofemoralnog kompleksa – Čašica kolena (patela) se nalazi na prednoj strani zgloba butne kosti (femur) i golenjače (tibija). Na završnom delu femura, prema tibiji, nalazi se plitak žleb po kojem se kreće čašica gore-dole prilikom pokreta fleksije-ekstenzije kolena.
Patelofemoralni kompleks sastoji se od mišića kvadricepsa, čašice i ligamenta patele (kojim je čašica fiksirana za potkolenicu). Mišić kvadriceps je veliki mišić prednje strane natkolenice, koji se pripaja na gornjem polu čašice, a preko nje se pripaja za kosti potkolenice. Pri kontrakciji kvadricepsa, čašica klizi preko žleba na butnoj kosti. Kada čašica nije pravilno centrirana u žlebu, prilikom njenog kretanja nastaje pojačan kontakt između čašice i butne kosti. Posledica je pojačan pritisak na hrskavicu čašice.

stepupblog10
Koji su uzroci PFPS?

Pri pokretima savijanja i opružanja kolena, veći broj struktura u zglobu kolena učestvuje u stabilizaciji čašice i odgovorno je za njenu pravilnu poziciji pri kretanju po interkondilarnom žlebu na butnoj kosti (intercondilar groove). Ukoliko je neka od ovih struktura zategnuta ili slabija, dolazi do loše pozicije čašice. Uzroci loše pozicije čašice su: zategnutost iliotibijalne trake, lateralnog vastusa, lateralnog retinakuluma kolena ili slabost medijalnog vastusa kvadricepsa. Zategnute strukture povlače čašicu upolje, dok slabije razvijeni unutrašnji vastus kvadricepsa nedovoljno povlači čašicu ka unutra.
Za stabilizaciju čašice najvažnija je snaga kvadricepsa, posebno medijalnog vastusa. Svojom kontrakcijom ovaj mišić direktno kontroliše kretanje čašice. Snaga i fleksibilnost mišića rotatora kuka je takođe važna. Rotatori zgloba kuka kontrolišu pokrete butne kosti, a preko nje utiču na pravilan položaj kolena. Ne treba zanemariti ni ulogu stopala u pokretima u zglobu kolena. Stopalo predstavlja oslonac noge na podlozi, a promena položaja stopala menja položaj struktura u zglobu kolena i kuka. Izražena pronacija (uvrtanje) stopala dovodi do nepravilnog kretanja čašice.

stepupblog11
Kako sprečiti PFPS?
– Vežbe jačanja mišića, posebno medijalnog vastusa kvadricepsa. Vežbe istezanja mišića, posebno iliotibijalne trake
– Suplementacija preparatima hondroprotektora: glukozamina, msm, hondrotina
– Upotreba ortoza za fiksaciju čašice kolena (stabilizacija čašice u cilju prevencije nepravilnog kretanja)
Kako se leči PFPS?
– Kod bola u predelu čašice primenjuje se RICE protokol (rest, ice, compression, elevation) posle aktivnosti, čime se smanjuje bol i otok kolena
– Odmor u bolnoj fazi (izuzetno važno za rešenje ovog problema)
– Primena antireumatika u bolnoj fazi
– Primena programa rehabilitacije u kombinaciji sa tejping procedurama
– Suplementacija preparatima hondroprotektora: glukozamina, msm, hondroitina

stepupblog12
Vežbe jačanja
Osnovni cilj je jačanje mišića kvadricepsa (unutrašnjeg vastusa), koji povlači čašicu ka unutra
– Vežbe sa elastičnim trakama, mašina šutalica (leg ekstenzija – single leg), leg pres sa raskorakom – stopala u V
– Važna je kontrola pokreta tokom izvođenja vežbe, tj da je sportista svestan da li aktivira medijalni vastus
– Vežbe jačanja mišića abduktora (gluteus medius, minimus i tensor fasciae latae) i spoljašnjih rotatora (gluteus medius i maximus) u zglobu kuka – ležeći podizanje noge do 60 stepeni
Vežbe istezanja
– Vežbe istezanja mišića spoljne strane kolena, podjednako je važno kao jačanje mišića unutrašnje strane kolena
– Najvažnije je istezanje iliotibijalne trake i kvadricepsa. Sportska masaža, takođe, može doprineti relaksaciji struktura sa spoljne strane kolena.

POGLEDAJTE

Share...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+