Kineziterapija je oblast fizikalne medicine koja koristi pokret u svrhu prevencije, korekcije I lečenja povredjenih ili obolelih. Nastaje od grčkih reči kinesis (pokret) I therapeio (terapija).

Prvi put je opisana 2700 godine pre nove ere. Kineziterapija danas kao I tada, predstavlja najefikasniju metodu rehabilitacije.

Opšti ciljevi kineziterapije:

– povećanje obima pokreta

– povećanje mišićne snage

– korekcija posture

– istezanje skraćenih mišića

Sistem vezbi koje se rade u nasem sportskom centru, osmišljene su tako da u što kraćem roku, što efikasnije oporave od povrede I vrate osobu normalnim životnim aktivnostima.

 

kinezi 1

Share...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+